Zatienenie

Zatienenie je stav, keď slnečné svetlo nemôže úplne dosiahnuť solárny panel kvôli prekážke (napr. strom, budova). To môže výrazne ovplyvniť výkonnosť fotovoltických modulov a celého systému, pretože aj čiastočné zatienenie jedného modulu môže znížiť výkonnosť celého reťazca. Optimalizátory môžu tento problém minimalizovať.