Kontakt | Recenzie | Veľkoobchod

Výkonnosť

Výkon solárneho panela alebo fotovoltaického článku sa meria vo wattoch (W) a predstavuje maximálne množstvo elektrickej energie, ktoré môže panel alebo článok vyrobiť za optimálnych svetelných a teplotných podmienok. Výkon je kľúčovým parametrom, podľa ktorého sa hodnotia a porovnávajú rôzne typy solárnych panelov.

V praxi sa pri rozhovore o solárnych paneloch často stretnete s pojmami ako "menovitý výkon", ktorý udáva výrobca a označuje maximálny výkon panelu za štandardných testovacích podmienok (STC). Tieto podmienky zvyčajne zahŕňajú teplotu článkov 25 °C a slnečné žiarenie 1000 W/m^2.

Panel s výkonom 300 W teda za týchto podmienok vyrába 300 W elektrickej energie. V reálnom prostredí sa však skutočný výkon panelu môže líšiť v závislosti od skutočného osvetlenia, teploty a ďalších faktorov.

Okrem jednotlivých panelov je výkon dôležitým pojmom aj pri hodnotení celkovej kapacity fotovoltických zariadení. Napríklad solárna elektráreň môže mať inštalovaný výkon niekoľko megawattov (MW), čo znamená, že za ideálnych podmienok môže takáto elektráreň vyrobiť niekoľko megawattov elektrickej energie.

Vo fotovoltike je preto výkon kľúčovým ukazovateľom účinnosti a kapacity solárnych systémov.