Podmienky ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť NEJ Group s.r.o.

U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7

ID: 27599248

DIČ: CZ27599248

e-mail: info@najpanely.sk

 

Prevádzkujeme e-shop na našej webovej stránke www.najpanely.sk.

 

Pre zabezpečenie predaja tovaru a prevádzky našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje. Spracúvanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR")

 

I.Spracovanie osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov pri použití kontaktného formulára

Ak sa pýtate na naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom formulára na otázky. Sú to: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme s vami mohli ďalej diskutovať o produktoch.

Na akom právnom základe?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - rokovanie o zmluve alebo vykonávanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracúvať maximálne 12 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

 

2. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré ste vyplnili. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu - dodať vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj v súvislosti so stavom vašej objednávky alebo v súvislosti s reklamáciami či vašimi otázkami.

Osobné údaje budeme spracúvať aj na plnenie našich zákonných povinností (najmä na účtovné a daňové účely alebo na riešenie sťažností).

Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej zákonnej povinnosti.
 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas trvania plnenia našej služby a následne 60 mesiacov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

 

3. Newslettery (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste zákazník, ktorý nakupuje a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na akom právnom základe?

Umožňuje nám to § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

2 roky od vášho posledného nákupu. Z odberu zásielok sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na adrese: info@najpolystyren.sk.

 

II. Kto získa prístup k údajom?

Vaše údaje zostanú u nás. Prístup k údajom však získajú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré pre nás pracujú, pretože nám pomáhajú s prevádzkou nášho e-shopu. Sú to napr.:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 25 395)
  • spoločnosti podieľajúce sa na zasielaní tovaru - WEIDO CZ s.r.o. IČO: 08313628, Raben Logistics Czech s.r.o. IČO: 24705128

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

 

 

III. Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme vymenovaného úradníka pre ochranu osobných údajov.

Naša spoločnosť neprijíma rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní alebo profilovaní.

 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@najpolystyren.sk

 

IV. Používanie súborov cookies

Súbory cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Súbory cookie sa potom pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo na inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookie plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, pamätajú si vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšujú používateľský zážitok. Môžu tiež zabezpečiť, aby reklamy zobrazované online boli lepšie prispôsobené vašej osobnosti a záujmom.

 

Na webovej stránke používame tieto súbory cookies:

  • Nevyhnutné súbory cookie: sú potrebné na prevádzku webovej lokality, napríklad na to, aby ste sa mohli prihlásiť do zabezpečených oblastí webovej lokality a na ďalšie základné funkcie webovej lokality. Túto kategóriu súborov cookie nemožno vypnúť.

  • Analytické/štatistické súbory cookie: tieto súbory cookie nám umožňujú napríklad rozpoznať a sledovať počet návštevníkov a monitorovať, ako naši návštevníci používajú webovú lokalitu. Pomáhajú nám zlepšovať fungovanie stránky, napríklad tým, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.

  • Reklamné súbory cookie: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú vám zobrazovať reklamu a iný obsah, ktorý najlepšie zodpovedá vašim záujmom a online správaniu. Tieto súbory cookie spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že súbory cookie môžu používať aj tretie strany (vrátane napr. externých poskytovateľov služieb) a/alebo môžu mať prístup k údajom zhromaždeným prostredníctvom súborov cookies na webových stránkach.

 

Používané súbory cookie:

Technický název Vydávateľ Účel a popis cookies Doba trvania
PHPSESSID Google Tento súbor cookie sa používa na uloženie nastavených variantov relácie, napríklad na uloženie stavu prihlásenia medzi webovými stránkami./CZ08313628 Relačné cookie
       
       

 

Ďalšie informácie o súboroch cookie a aktuálny zoznam súborov cookie nájdete v jednotlivých webových prehliadačoch, najčastejšie v časti Nástroje pre vývojárov.

Súhlas je možné vyjadriť prostredníctvom zaškrtávacieho políčka v tzv. cookies lište. Súbory cookies môžete následne odmietnuť v nastaveniach prehliadača alebo nastaviť prehliadač tak, aby používal len niektoré z nich.

 

Viac informácií o správe súborov cookie v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne o obmedzenie spracúvania, môžete požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame, v určitých situáciách požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na prenosnosť údajov. Môžete vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu.

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 1.8.2023.