Skratový prúd fotovoltaického panelu

Skratový prúd, označovaný ako IscIsc (Short Circuit Current - skratový prúd), je maximálny prúd, ktorý môže fotovoltický článok alebo modul produkovať, keď sú jeho výstupy skratované, t. j. keď je napätie na článku nulové.

 

V praxi to znamená, že ide o maximálne množstvo prúdu, ktoré môže solárny článok alebo panel dodať za daných svetelných a teplotných podmienok bez zohľadnenia vonkajších záťaží.

Tento parameter je jedným z kľúčových parametrov pri charakterizovaní výkonu fotovoltického článku alebo modulu. IscIs je priamo úmerný intenzite osvetlenia, takže počas jasných slnečných dní alebo pri silnom osvetlení bude skratový prúd vyšší ako počas zamračených dní alebo pri slabom osvetlení.

Je dôležité poznamenať, že hoci skratový prúd udáva maximálny prúd, ktorý môže článok dodať, nie je to prúd, pri ktorom článok produkuje svoj maximálny výkon.

V praktických aplikáciách sa skratový prúd používa pri návrhu solárnych systémov, napríklad pri výbere poistiek, káblov a iných zariadení. Je tiež jedným z parametrov meraných pri testovaní a certifikácii solárnych panelov.