Kontakt | Recenzie | Veľkoobchod

Skratový prúd

Skratový prúd solárnych panelov, označovaný aj ako Isc (Short-Circuit Current), je najvyšší prúd, ktorý môže solárny panel vyprodukovať, keď sú jeho výstupné svorky úplne skratované, t. j. pripojené priamo bez akéhokoľvek odporu. Táto hodnota je dôležitá na určenie bezpečnostných a ochranných špecifikácií systému. Vysoký skratový prúd môže spôsobiť prehriatie a poškodenie elektrických komponentov vrátane káblov a konektorov. Preto je pri návrhu fotovoltického systému nevyhnutné zohľadniť maximálny skratový prúd a vybrať vhodné ochranné zariadenia, ako sú poistky a ochranné diódy, ktoré dokážu takýto prúd zvládnuť bez rizika poškodenia.

Okrem toho je dôležité pravidelne kontrolovať solárne panely a pripojené komponenty, aby sa predišlo možným poruchám, ktoré by mohli viesť ku skratu. Je to dôležité najmä pri vonkajších inštaláciách, kde sú panely vystavené rôznym poveternostným podmienkam, ktoré môžu zvýšiť riziko poškodenia a skratu. Bezpečná a efektívna prevádzka fotovoltického systému závisí od správneho návrhu, inštalácie a údržby, pričom skratový prúd je jedným z kľúčových parametrov, ktoré treba zohľadniť.

 

Zaujímavosti a Novinky


Najnovšie informácie a články o solárnej energii a jej využití.