Fotovoltaický

Fotovoltaika je technológia, ktorá umožňuje priamu premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu prostredníctvom fotoelektrického efektu v polovodičových fotodiódach. Táto metóda zahŕňa použitie fotovoltaických článkov, ktoré môžu byť kryštalické alebo tenkovrstvové, pričom prevládajúcim materiálom je kremík. Kryštalické články sú vytvorené na tenkých doskách z polovodičového materiálu, zatiaľ čo tenkovrstvové články sú nanesené priamo na sklo alebo iné substráty.

Fotóny slnečného svetla dopadajú na prechod P-N v týchto článkoch a vyrážajú elektróny z valenčného pásma do vodivostného pásma, čím vznikajú voľné elektróny. Tieto elektróny a vzniknuté diery sa potom odvádzajú do vonkajšieho obvodu, čím vzniká elektrický prúd. Na napájanie bežných domácich elektrických spotrebičov striedavým prúdom je potrebné pridať menič na premenu energie na striedavé napätie.

Solárne články sú zvyčajne chránené pred poveternostnými vplyvmi sklenenými a plastovými fóliami a sú spojené do väčších celkov, fotovoltaických panelov. Tieto panely poskytujú dostatok energie na napájanie jednoduchých zariadení a môžu sa spájať do väčších systémov na napájanie fotovoltických elektrární.

 

Zaujímavosti a novinky

Najnovšie informácie a články o slnečnej energii a jej využití.