Kontakt | Recenzie | Veľkoobchod

TÜV

TÜV (Technischer Überwachungsverein) sú technické kontrolné organizácie v nemecky hovoriacich krajinách, ktoré testujú a certifikujú výrobky a systémy pre širokú škálu priemyselných odvetví, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú určité bezpečnostné a kvalitatívne normy. Pre fotovoltické panely je certifikácia TÜV obzvlášť dôležitá z hľadiska dodržiavania noriem a štandardov.