TIER1

TIER1 je termín, ktorý sa používa na označenie spoločností, ktoré sú považované za "špičkových" alebo "prémiových" hráčov v odvetví fotovoltaických (FV) modulov. Tento status sa často zakladá na rôznych kritériách, ako je finančná stabilita, výrobná kapacita a objem predaja.