ROHS

ROHS (Restriction of Hazardous Substances) je európska smernica, ktorá obmedzuje používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Smernica RoHS stanovuje limitné hodnoty pre látky ako olovo, kadmium, ortuť, šesťmocný chróm a určité brómované spomaľovače horenia, ktoré môžu byť prítomné v elektronických výrobkoch. Pre výrobcov fotovoltaických panelov je súlad so smernicou RoHS rozhodujúci pre vývoz výrobkov do EÚ a na iné trhy, ktoré túto normu uznávajú.