Kontakt | Recenzie | Veľkoobchod

PID

V kontexte fotovoltaických systémov sa PID vzťahuje na stratu výkonu v solárnych moduloch v dôsledku nežiaducich elektrochemických reakcií, ktoré môžu byť vyvolané vysokým napätím. Tieto reakcie môžu viesť k degradácii materiálov vo vnútri solárneho modulu, čo následne znižuje schopnosť modulu účinne premieňať slnečné svetlo na elektrickú energiu.