Optimalizátor

Optimalizátor v kontexte solárnych systémov je zariadenie, ktoré optimalizuje výkon jednotlivých fotovoltaických modulov, zvyšuje ich účinnosť a minimalizuje negatívne vplyvy, ako je napríklad tienenie.