Monokryštalické solárne panely

Monokryštalický označuje materiál, ktorý je tvorený jedným súvislým kryštalickým usporiadaním na úrovni atómov. Tento pojem sa často spája s fotovoltaickými článkami, konkrétne s monokryštalickými solárnymi panelmi. Tieto panely sú vyrobené z čistých kryštálov kremíka, čo im dáva charakteristický vzhľad a vysokú účinnosť pri premene svetla na elektrickú energiu. Výroba monokryštalických solárnych článkov zahŕňa tavenie kremíka a jeho následné stuhnutie v jednom kuse. Tento proces zabezpečuje, že všetky atómy sú usporiadané v rovnakom smere. V dôsledku toho majú monokryštalické panely zvyčajne vyššiu účinnosť ako ich polykryštalické náprotivky. Ich výroba je však zvyčajne drahšia a energeticky náročnejšia. Vzhľadom na ich vysokú účinnosť a dlhú životnosť sa však často uprednostňujú pri inštaláciách s obmedzeným priestorom.