Moduly

V kontexte solárnej energie sú moduly zoskupenia fotovoltaických článkov, ktoré sú navzájom spojené a zabalené tak, aby boli chránené pred poveternostnými vplyvmi. Moduly (často nazývané solárne panely) sa inštalujú na rôzne povrchy na výrobu elektrickej energie.