Kontakt | Recenzie | Veľkoobchod

Modul PERC

Modul PERC označuje technológiu fotovoltaických článkov, ktorá zvyšuje účinnosť solárneho článku zlepšením absorpcie svetla a znížením rekombinácie nosičov náboja v článku.