Menovité napätie

Menovité napätie (Vmp) solárnych panelov je napätie namerané na svorkách panelu pri menovitom výkone. Toto napätie je dôležité na určenie toho, aký výkon môže panel generovať za optimálnych podmienok. Napätie nezaťaženého panelu je zvyčajne vyššie ako menovité napätie. Toto napätie je rozhodujúce pre správnu prevádzku a efektívne prepojenie solárnych panelov v systéme, pretože určuje, aké komponenty a konfigurácie sú vhodné pre daný solárny panel.

Menovité napätie (Vmp) pre solárne panely sa používa ako klasifikačná metóda a pochádza z čias, keď boli batériové systémy primárnou metódou využívania solárnej energie. Táto nomenklatúra bola účinná, pretože väčšina systémov mala buď 12 V, alebo 24 V batériu.

Ak teda bolo potrebné nabiť 12V batériu, použil sa 12V solárny panel a to isté platilo pre 24V systémy.

Menovité napätie solárneho panelu sa zvyčajne určovalo počtom článkov zapojených do série v module, aby zodpovedalo potrebám batérie. Hoci napätie solárneho panelu mohlo byť vyššie (napr. 17 V DC), celý systém bol navrhnutý s komponentmi s rovnakým menovitým napätím (napr. 12 V), aby všetko fungovalo jednotne.

Tento systém bol účinný až do rozšírenia technológie maximálneho výkonového bodu (MPPT), ktorá zmenila spôsob využívania solárnej energie.