Maximálna účinnosť

Maximálna účinnosť solárneho panela udáva percento slnečnej energie, ktoré možno premeniť na elektrickú energiu.

Vyššia účinnosť znamená, že panel dokáže z daného množstva slnečného svetla vyrobiť viac elektriny. To môže byť výhodné, ak je priestor na inštaláciu obmedzený.