Klasifikácia použitia fotovoltaického panelu

Klasifikácia použitia fotovoltaických panelov sa zvyčajne delí do niekoľkých základných kategórií v závislosti od spôsobu a miesta inštalácie panelov a ich účelu. Medzi hlavné kategórie patria:

1. Použitie v domácnostiach: fotovoltaické panely inštalované na strechách alebo v okolí domov na zabezpečenie elektrickej energie pre domácnosť. Tieto systémy môžu byť pripojené k verejnej elektrickej sieti (on-grid) alebo fungovať nezávisle (off-grid).

2. Komerčné a priemyselné využitie: veľké fotovoltické systémy inštalované pre podniky, továrne alebo veľké kancelárske budovy. Tieto systémy zvyčajne vyrábajú viac energie a môžu zahŕňať strešné inštalácie, solárne parky alebo solárne fasády.

3. Komunitné a verejné projekty: Solárne zariadenia, ktoré zabezpečujú energiu pre verejné priestory, ako sú školy, nemocnice, verejné budovy a dokonca aj malé komunity alebo dediny, ktoré nemajú prístup k verejnej elektrickej sieti.

4. Mobilné a prenosné aplikácie: Fotovoltické panely používané v menších, mobilných alebo prenosných zariadeniach, ako sú solárne nabíjačky, kempingové svetlá, malé solárne generátory a dokonca aj solárne batohy.

5. Dopravné aplikácie: Používanie fotovoltaických panelov na napájanie rôznych typov vozidiel vrátane solárnych automobilov, lodí a lietadiel.

6. Agrivoltaika: Kombinácia poľnohospodárstva a solárnej energie, pri ktorej sa fotovoltaické panely inštalujú s cieľom poskytnúť tieň pre plodiny alebo sa používajú na poľnohospodárskej pôde bez narušenia poľnohospodárskej výroby.

7. Veľké solárne farmy alebo solárne parky, ktoré vyrábajú veľké množstvo energie, často prevádzkované vládami alebo veľkými energetickými spoločnosťami. Cieľom týchto zariadení môže byť zníženie závislosti od fosílnych palív a podpora obnoviteľných zdrojov energie na národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Každá z týchto kategórií môže mať odlišné technologické požiadavky a konštrukčné riešenia v závislosti od ich špecifického účelu a umiestnenia.