Kontakt | Recenzie | Veľkoobchod

Green Hydrogen

Green Hydrogen (Zelený vodík je vodík), ktorý bol vyrobený pomocou obnoviteľných zdrojov energie, často procesom elektrolýzy vody, pri ktorom elektrický prúd (generovaný obnoviteľnou energiou, ako je slnečná alebo veterná energia) štiepi vodu (H2O) na vodík (H2) a kyslík (O2). Zelený vodík sa čoraz viac považuje za kľúčový prvok pri prechode na udržateľnú energetickú budúcnosť, pretože sa môže používať ako čistý zdroj paliva v mnohých aplikáciách a odvetviach.