Green Energy Technology

Green Energy Technology (Technológia zelenej energie) sa vzťahuje na vývoj a využívanie technológií zameraných na výrobu a využívanie energie, ktorá je šetrná k životnému prostrediu. Tento pojem zahŕňa rôzne technológie a metódy, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, ako sú slnečná, veterná a vodná energia, a uplatňujú ich spôsobom, ktorý minimalizuje vplyv na životné prostredie a podporuje udržateľnosť.