Kontakt | Recenzie | Veľkoobchod

Degradácia

Degradácia v kontexte solárnych panelov znamená postupný pokles výkonu a účinnosti panelu počas jeho životnosti. K degradácii panelu, ktorá sa často vyjadruje ako percentuálne zníženie výkonu za rok, môže prispieť niekoľko faktorov vrátane teploty, UV žiarenia a mechanického opotrebovania.