Datalogger

Datalogger (alebo záznamník údajov) sa v solárnych systémoch používa na zaznamenávanie a ukladanie údajov z fotovoltických modulov alebo celého systému.