CE značka

Označenie CE je označenie, ktoré označuje súlad výrobku s právnymi predpismi Európskej únie o bezpečnosti, zdraví a ochrane spotrebiteľa. V prípade fotovoltaických panelov táto značka preukazuje, že výrobok spĺňa špecifické európske normy (EN) a zabezpečuje súlad s hlavnými smernicami Európskej únie o bezpečnosti a výkone.