Kontakt | Recenzie | Veľkoobchod

Solárna energia

Slnečná energia je energia, ktorá sa získava priamo alebo nepriamo zo slnečného svetla. Táto forma energie sa využíva na výrobu elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaických článkov, ktoré premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu, alebo solárnych termálnych systémov, ktoré využívajú slnečné teplo na výrobu energie. Solárna energia je čistý a obnoviteľný zdroj energie, ktorý má potenciál prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov.