Kontakt | Recenzie | Veľkoobchod

Kód NZÚ

Nová Zelená Úsporám (NZÚ)

Program: Nová Zelená Úsporám je iniciatíva českej vlády zameraná na podporu úspor energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tento program poskytuje finančné prostriedky na nákup a inštaláciu solárnych panelov a fotovoltaických systémov, čím pomáha domácnostiam, podnikom a iným organizáciám znižovať energetickú závislosť a podporovať čistú a udržateľnú energiu.

Kód NZÚ sa vzťahuje na konkrétne projekty alebo žiadosti v rámci programu, pričom poskytuje identifikáciu a sledovanie požiadaviek na dotácie a administratívne procesy.