N-Type Technológia

Technológia typu N je moderný typ technológie používanej pri výrobe solárnych článkov. Na rozdiel od bežnej technológie typu P (PERC) sa pri technológii typu N používa fosfor ako dopant pre kremík, čo zvyšuje účinnosť článku a zároveň znižuje jeho degradáciu, čo znamená nižšiu stratu výkonu pri vysokých teplotách a všeobecne vyšší výstupný výkon počas celej životnosti solárneho panelu.