Menovitý prúd (Imp) fotovoltaického panelu

V kontexte fotovoltaických a solárnych panelov sa termín "menovitý prúd" (často označovaný ako ImpImp, čo je skratka pre "prúd pri maximálnom výkone") vzťahuje na prúd, ktorý preteká fotovoltaickým článkom alebo modulom za podmienok, keď sa dosahuje maximálny výstupný výkon. Je to hodnota výstupného prúdu solárneho panelu v bode maximálneho výkonu na jeho I-V krivke (priebeh prúdu a napätia).

 

Niektoré dôležité informácie o menovitom prúde (Imp) vo fotovoltaike:

ImpImpis je jedným z kľúčových parametrov uvedených v špecifikáciách solárnych panelov. Spolu s napätím pri maximálnom výkone (VmpVmp) sa môže použiť na výpočet maximálneho výkonu panela (Wp = ImpImpx VmpVmp).

ImpImpse sa mení v závislosti od svetelných a teplotných podmienok. Väčšina výrobcov uvádza hodnoty ImpImp pre štandardné skúšobné podmienky (STC), ktorými sú teplota článku 25 °C a slnečné žiarenie 1000 W/m^2.

Pri návrhu fotovoltického systému je dôležité zohľadniť ImpImpse pri dimenzovaní komponentov, ako sú regulátory nabíjania alebo ochranné poistky.

Menovitý prúd je dôležitý pri určovaní toho, ako efektívne a bezpečne možno solárny panel integrovať do väčšieho solárneho systému. Je nevyhnutný na optimalizáciu výkonu a životnosti systému.

V praxi je preto ImpImp jedným z kľúčových parametrov, ktoré ovplyvňujú výber, inštaláciu a prevádzku solárnych panelov a celého fotovoltického systému.